Asiantuntijoiden laatima infopaketti yritysjärjestelyistä

Yrityskaupat.com sivusto on infopaketti yrityskauppoja toteuttaville tai niistä kiinnostuneille yrityksille, yrittäjille ja sijoittajille. Sivuston tarkoituksena on esitellä lyhyesti yritysjärjestelyissä huomioon otettavia seikkoja sekä kuvata prosessin etenemistä yleisellä tasolla. Sivusto on suunnattu erityisesti PK-sektorin yrityksille ja yrittäjille, joille ei välttämättä ole vielä karttunut tietoa ja kokemusta yritysjärjestelyistä, mutta tarve tai halu niiden toteuttamiseen löytyy.

Sivusto koostuu neljästä yritysjärjestelyprosessille läheisestä aihepiiristä ja esittelee nämä lukijalle yleispiirteittäin. Nämä neljä kategoriaa ovat 1) järjestelyprosessin yleiskuvaus, 2) erilaiset järjestelymuodot, 3) yrityksen arvonmääritys ja 4) yleisimmät sopimukset järjestelytilanteissa.

Sivusto on Mergertum Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden luoma ja ylläpitämä. Mergertum on vuodesta 2003 toiminut riippumaton yritysten omistus- ja rahoitusjärjestelyjen toteuttaja, joka toimii valituilla asiakastoimialoilla palvellen yrittäjiä ja omistajia, jotka ovat myymässä tai kasvattamassa liiketoimintaansa.